book

Missive ende memoriael versoeck vanden keurforst van Brandendenburgh, ende desselfs residents Copes aende staten van Hollant versoeckende min, en vrientschap, en in geen ongelegentheyt d'een met d'ander te komen

1662

Services

Reference details