book

Nieuwen atlas der jeugd, of duydelyke grondregels om de géographie gemakkelyk en op korten tyd te leeren. Gevolgt van eene bequame verhandeling over den wereld-bol [...]

Te Brussel : by Benedictus Le Francq ..., 1780

Services

Reference details