book

Proces tusschen de vlas-spinsters en het gouvernement : uitdaging toegestuurd, uit naem der lydende volksklas aen heer Manilius, volksvertegenwoordigger der provintie oost-Vlaenderen en aen het hoog staetsbestuer ten einde te beramen van middelen om onze oude vlasnyverheid te doen herleven

S. F Verlinde-Müller Published in 1845 in Gent by Snoeck-Ducaju

Services

Reference details