book

Vlissingsche kerkhemel, ofte levensbeschryving van alle de Hervormde leeraren, die, sedert ... 1572 tot op dezen tijd in de Nederduytsche Kerke van Vlissingen gearbeydt hebben ... alle de Engelsche en Walsche leeraren dier stad; als ook der genen, die in alle de Zeeuwsche steden, en te Dordregt, in de Latynsche tale onderwezen hebben

Godewardus Vrolikhert Te Vlissingen : by Pieter De Paaynaar ; Te Middelburg : Gabriel Clement, 1758

Services

Reference details