book

Beschryvinghe vanden staet ende voortganck der religie in Nederlant, ende saecken daer over ontstaen, van den iare 1500. aff, ende principalick onder de regeringhe van coninck Philips de tweede, inde iaren 1565. ende 1566.

Jacob Van Wesembeeck, Isaac Schilders Tot Breda : gedruct by Isaac Schilders ..., 1616

Services

Reference details