book

Brieven van [...] Guilielmus van Roost, canonik ende plebaen van de Metropolitane Kerk van Mechelen, aen een burger der zelfde stad. Waer in d'ongeregtigheid van het vonnis tegen hem aldaer uytgesproken door de cardinaal, den 20 Aug. 172 8[...] word aengewezen uyt d'acten zelf [...]

Guilielmus Van Roost, Nicolaas Potgieter t'Amsterdam : by Nicolaas Potgieter, 1728

Services

Reference details