book

Een seer scoon ende suyuer boeck, verclarende die mogentheyt Gods, ende Christus ghenade, ouer die sondighe menschen. Daer bouen die warachtighe oorsake van der plaghen groot die wy voor ooghen sien, met veel scoone vermaninghe [...]

Anna Bijns, Henrick Pippinck, Peter van Keerberghen Gheprint Tanwerpen : by peeter van keerberghe ..., anno M. D. LXVII. 1567

Services

Reference details