book

Tegen-vertooch, by eenighe lief-hebbers vande waerheyt ende haer vaderlandt, ende mede participanten vande Oost-Indische compagnie, aende ... Staten Generael, op seecker vertooch, by eenige gemiscontenteerde participanten ... in openbaren druck uyt ghegheven ..

ghedruckt by Jacob Pietersz, 1622

Services

Reference details