book

Veelderhande schriftuerlicke nieuwe liedekens, vermaninghen, leeringhen, ghebeden ende lofsanghen, die sommighe eertijdts by partijen in druck uytghegaen, ende nu wederom t'samen by een vergadert : met noch vele die noyt gedruckt en waren [...]

Leendert Clock, Gillis Rooman Ghedruckt t'Haerlem : by Gillis Rooman, anno M.D.XCVIII. 1598]

Services

Reference details