book

Aanspraak van den eerzamen Justus Schietspoel, aan de leeden van de Haarlemsche redenkamer, bekent onder de zinspreuk, Trouw moet blyken. Gedaan by zyn wederkomst van 't jubilé der hooge school van Leyden. Op den 13 van sprokkelmaand, 1775

, 1775

Services

Reference details