book

Kort historisch berigt van de publieke schriften, rakende de leer en dienst der Nederduytze kerken van de Vereenigde Nederlanden, zynde de formulieren van eenigheyt en de liturgie, doorgaans gevoegt agter de psalmboeken die in de zelve kerken gebruykt worden

Johannes Ens Utrecht : by J. Wagens en J. Paddenburg ..., 1733

More from

Services

Reference details