book

Biblia sacra. Dat is: de heylige schriftuer, bedeylt in het Oude ende Nieuwe Testament. Oversien ende verbetert na den laetsten Roomschen text

Thomas Du Jardin, François d'Enghien, Nicolaus Van Winghe T'Antwerpen : voor Petrus Jouret ..., 1714

Services

Reference details