book

Fransche ontrouw, voorgesteld in een gesprek tusschen vier personen, een Hollander, een Zeeuw, een Brabander en een Franschman; zijnde koopluyden

Tot Antwerpen : voor Joris Willemsens ..., 1657

Services

Reference details