book

Boek-zaal der Nederduytsche bybels, geopent, in een historische verhandelinge van de oversettinge der Heyligen Schriftuure in de Nederduytsche taale ... beneffens de veranderingen, welke daar omtrent door de Gereformeerde, Luthersche, Mennoniten en Roomschgezinde, ... gemaakt zyn ... Met een omstandig bericht, van meer dan hondert oude handtschriften ...

Isaac Le Long, Jacob Houbraken t' Amsterdam : by Hendrik Vieroot, 1732

Services

Reference details