book

Verhael van de Eliseeusche velde ofte een discours over de doot, van verscheyden treffelijcke heeren van Vranckrijck. Voornamentlijck van den cardinael de Richelieu. Met graef-dichten van de selve

de Richelieu Kardinaal t'Antwerpen : voor Ian Verhoeven, 1643

Services

Reference details