book

Trompette, verweckende het bedroeft Nederlant, om om cloeckmoedich aen te nemen de goddelijcke ende menschelijcke hulpe, tot sekere verbeteringhe van haren staet ..

Tot Antwerpen : 1646

Services

Reference details