book

Trou-hertige aenwysinge van theologische redenen, waerom het immers so seer van de syde der Remonstranten, als van de syde der Ghereformeerde Kercken, onmoghelijck is te treden in vrede-handelinghe tot vereeniginghe der Remonstranten met de Gereformeerde Kercke

Johannes Cloppenburg T' Amstelredam : voor Marten Iansz Brandt ..., 1627

Services

Reference details