book

Het vrolyk gezelschap der negen zang-godinnen, kweelende en speelende, op zeer aangenaame uitgezogte muzikaale toonen, verscheidene zangstoffen : Tot ververzinge en verkwikkinge der hedendaagze zangminnende herten

Jan van Elsland t'Amsterdam : gedrukt by de Wed. J. van Egmont ..., 1734

More from

Services

Reference details