book

Edict en[de] ordinantie sConijncx [...] op de betalinghe, quijtscheldinghe, moderatie ende atterminatien van cheynsen [...] renten, pachte[n] [...] duerende dese troublen. Ghegheue[n] te Bruessel, de[n] lesten dach va[n] October, M.D.LXXXVII

Filips II, Jan Van den Steene, Gualterus Manilius Te Ghendt Gent : by Ian vanden Steene ..., M. D. LXXXVII. 1587

Services

Reference details