book

Edict ende ordinantie sConijncx [...] op de betalinghe, quijtscheldinghe, moderatie, [...] van cheynsen, [...] renten, pachten ... duerende dese troublen. Ghegheven te Bruessel, den lesten dach van October, M.D.LXXXVII

Jan Van den Steene, Gualterus Manilius Te Ghendt : by Ian vanden Steene ..., 1587

Services

Reference details