book

Ghetranslateert vuyte Franchoysche tale. Aen onse [...] Raede sConijncx mijns heeren in Vlaendren. Alexandre hertoge van Parme [...]

Jan Van den Steene, Gualterus Manilius Te Ghendt : By Ian vanden Steene ...], 1588

Services

Reference details