book

Placcaet ende ordinancie [...] waerby belast wert alle collecteurs [...], vanden x. ende xx. penninck, te procederen tot executie van heuren last [...]

Ghileyn Manilius Te Ghendt : by Ghileyn Manilius ...], 1571

More from

Services

Reference details