book

[Wapenen vanden edelen porters van Ghendt alzo zij van hauts tijden in schepenen bouck staen. Hier naer volgen die wapenen vanden neeringhen van Ghendt ende die ambachten]

Gheprent te ghendt Gent : by my Pieter de Keysere ..., 1524

Download

Services

Reference details