book

Spelen van sinne vol schoone allegatien [...] Op de vraghe: VVie den meesten troost oyt quam te baten die schenen te sijn van Godt verlaten. Ghespeelt ende verthoont [...] binnen die stede van Rotterdam, by den neghen Cameren van rhetorijcken [...] den xx. dach in Iulio, anno 1561

Willem Silvius Tot Antvverpen Antwerpen : by M. Willem Silvius ..., M. D. LXIIII. 1564

More from

Services

Reference details