book

Philippi Lansbergii Bedenckinghen, op den dagelijckschen, ende iaerlijckschen loop van den aerdt-cloot. Mitsgaders op de ware af-beeldinghe des sienelijcken hemels; daer in de wonderbare wercken Godts worden ontdeckt [...]

Philip Van Lansberghe, Zacharias Roman, Hans van der Hellen Tot Middelbvrgh : by Zacharias Roman ..., 1629

Services

Reference details