book

Waerachtighe copye, door eenen getrouvven vrient achter-haelt, van eenen brief, van de heeren Staten Generael, ghezonden aen den prince van Oraigne. Ghedateert den 23. iulii 1635

Jan weduwe Mommaert Tot Brvssel : by de weduwe van Ian Mommaert ...], 1635]

Services

Reference details