book

Waerachtighe copye, door eenen getrouvven vrient achter-haelt, van eenen brief, van de heeren Staten Generael, ghezonden aen den prince van Oraigne. Ghedateert den 23. iulii 1635

Jan Mommaert Tot Brvssel : by de weduwe van Ian Mommaert ..., 1635

More from

Services

Reference details