book

De schat-kist der langh verborghen renten, id est, d'ondeught van Oraignen die komt nu als een presente in den schoot van Spaignien. In manier van t'samen-koutinghe vergadert tusschen eenen Hollander ende prins Hendrick van Oraignen. Alias den Brandt-stichter

: , 1635

Services

Reference details