book

Een schoon refereynboecxken [...] seer bequaem voor alle ionghers, om een gheselschap te verheughen, ende om melancolie te vergheten

Hendrik Aertssens T'Hantwerpen : by Hendrick Aertssens ..., 1640

More from

Services

Reference details