book

Het prieel der gheesteliicke melodiie. Inhoudende veel schoone leysenen, ende gheestelijcke liedekens van diuerssche deuote materien, ende op de principale hoogh-tijden des jaers dienende, etc

Joannes Tollenarius, Bernardus Bauhusius, Hendrik Aertssens t'Antwerpen : by Hendrick Aertssens ..., 1642

Services

Reference details