book

Clarinde princesse van Mantua of De rampspoedighe liefde treurspel door J. Acket ... ten tooneel ghevoert door de [...] Drye Santinnen, binnen Brugghe den 15. february 1700

Jan Acket Tot Brugghe : ghedruckt by Ignatius van Pee ..., 1700

More from

Services

Reference details