book

Het bondelken van myrrhe, besluytende sekere oeffeninghe voor het vermaert endeprincelijck [!] broederschap vande seven vveeën der heyliger moeder Godts Maria [...]

Columbanus, Nicolaes Breyghel Te Brvgghe : by Nicolaus Breyghel ..., 1626

Services

Reference details