book

Chroniicke van de hertoghen van Brabant [...] Met oock de gheleghentheyt des lants, de manieren ende handel des volcks, ende particuliere beschrijuinghe van elcke besondere stadt [...]

Laurens van Haecht Goidtsenhoven, Adrianus Barlandus, Joannes Baptista Vrient, Hieronymus Verdussen T'Handtvverpen : by Ian Baptista Vrients, 1606

Services

Reference details