book

Albert ende Isabella Clara Eugenia [...] doen te weten dat wy hebben ontfaen die [...] supplicatie van heere heuver-deken, deken ende ghemeene supposten [...] van Ghendt, inhoudende [...] exercitie ter exemptie van t'ghone van [...] Brussele, Antwerpen, Brugghe ende andere te vereeren met een broederschap ofte gulde ter eeren vanden aerts-enghel ste. Michiel, met alsucke vryheden, baeten ende preëminentien als de [...] dry andere guldens [...] van Ghendt

Ghendt : Hendrick Saerreuver ! Boekdrukker, 1699

Services

Reference details