book

Pastoreelen brief vanden [...] heere D. Fr. Alphonsus de St. Thomas bischop van Malaga aende gheloovighe van sijn bisdom, ten tijde dat Godt [...] ghestraft heeft de stadt [...] met eene aertbevinghe

Alphonsus De St. Thomas Te Ghendt : by de weduwe van Maximiliaen Graet ..., 1681

Services

Reference details