book

Voor-beeldt der waere deught, namentlijck van de maeghdelijcke reynigheydt, voor-ghestelt in den H. Casimirus, conincklijcken prince van Polen &c. in het jaer 1651 vercoren tot patroon vande sodaliteyt der meerder-jaerige jongh-mans [...] binnen Mechelen

Franciscus Nerrincq, Gaspar Bouttats Mechelen : gedruckt by Andreas Jaye ..., 1692

Services

Reference details