book

Schildt der catholijcken, teghen de ketterijen: Inhoudende de principaelste gheschillen, die in onsen tijden opgheresen zijn in t'gelooue...

Franciscus Costerus, Gheleyn Janssens T'Hantwerpen : by Gheleyn Ianssens ..., 1606

Services

Reference details