book

Croone der alderheylichste wonden Christi Iesv Verclaert met XXXV. bemerckinghe alles getrocken wt de H. Scrifture, HH. Vaders, ende kerckelijcke historie

Willem de Wael van Vronesteyn, Adriaen Lommelin t'Antwerpen : bij Cornelis Woons ..., 1654

Services

Reference details