book

Beschaemde krevelingh' vande gevsche sperteling' vreeesende [!] voor den dagh te komen. Midtsgaders Nies-crvyt voor Samvel Dorislaer [...] ofte Rechtsinnighe antwoorde ...

Jan Cnobbaert T'Antwerpen : by de weduwe van Jan Cnobbaert, 1650

More from

Services

Reference details