book

Belydenisse van Rebecca Broeckaers vyt 'sGraven-haegh [...] inde welcke sy is af-sweerende alle oude ende nieuwe ketterijen [...]

Arnout Van Geluwe, Jan Cnobbaert T'Antwerpen : by weduwe van Ian Cnobbaert, 1650

Services

Reference details