book

Den religieusen staet verdedight tegens sommige qualijckspreeckende van deese tijden, met een bondigh bewys, hoe dat de religieusen t'allen tijden, [...] seer hebben vervorderd ende verbreyd Gods eere ende de saligheyd van haren naeste

Joannes van Bilsen, Hieronymus de Gosin Tot Leuven : by Hyeronimus de Gosin, 1692

Services

Reference details