book

Eerste vervolgh vande Redelycke handelinghe van P. Cornelius Hazart [...] met den autheur vanden Roomschen Uylspiegel en sijne mede-maten over het ootmoedich versoeck [...] om peys ende vrede te hebben

Cornelius Hazart T'Antwerpen : by Michiel Cnobbaert ..., 1672

More from

Services

Reference details