book

Bloedighen Calvari-bergh oft Bescheydelyck verhael van het ghene gheschiet is op den bergh van Calvarien in het uyt-wercken onser saligheyt

Ludovicus De la Palma, Nicasius Bonaert t'Antwerpen : by Cornelis Woons ..., 1661

Services

Reference details