book

Dienstich ende ghenuchelijck tyt-verdryf voor siecken, om ghesont te worden, en voor ghesonde om niet sieck te zijn: handelende van alle die menschen de welcke in een sieck-huys van noode sijn ... Tot troost, en onderwijs vanden krancken ...

Michiel Boudewijns, Abraham van Diepenbeeck, Peter Clouwet, Frans Fickaert t'Antwerpen : by Fransoys Fickaert ..., 1654

Services

Reference details