book

Chroniicke vande hertoghen van Brabant: Verciert met hunne figuren nae t'leuen ...

Laurens van Haecht Goidtsenhoven, Collaert II, Otto van Veen, Joannes Woutneel T'Antwerpen : Is te koope inden Plantiinschen winckel by de weduwe ende de sonen van Ian Moerentorf, 1612

Services

Reference details