book

De schat-kamer, des grooten see-vaerts-kunst. Inhoudende de seeckere gront-regulen, ende het recht ghebruyck der voornemelicke dingen, diemen inde groote zee-vaert behoort te verstaen ... Mitsgaders een beschrijvinghe des ty-reeckeninghsn ...

Cornelis Jansz Lastman Tot Amsterdam : ghedruckt voor Cornelis Iansz. Lastman, 1629

Services

Reference details