book

De ontroerde leeuw, het vijfde deel, vervolgende de voornaemste voorvallen van den tegenwoordigen oorloogh, sedert den 1. April 1674. tot desen tegenwoordigen tijt

Johan Gribius t' Amsterdam : by Steven Swart, ..., 1675

More from

Services

Reference details