book

Verdedingh-schrift der heden ten dage in de scholen gebruyckelijcke maniere om te philosopheren; te gelijck mede begrijpende een ondersceydt tusschen de heden te dage ... ende die Carthesiaensche philosophie

T'Amsterdam : by Gillis Valkenier, ..., 1662 Tot Schoonhoven gedruckt by Samuël Knudde

Services

Reference details