book

Beschryvinge van Nieuw-Nederlant, (ghelijck het tegenwoordigh in staet is) ... Als mede de maniere en onghemeyne eygenschappen vande wilden ... Daer noch by gevoeght is een discours over de gelegentheyt van Nieuw Nederlandt, tusschen een Nederlandts Patriot, ende een Nieuw Nederlander

Adriaen Van der Donck T'Aemsteldam : by Evert Nieuwenhof, ..., 1655

Services

Reference details