book

Vertoogh, hoe nootwendich, nut ende profijtelick het sy voor de vereenighde Nederlanden te behouden de vryheyt van te handelen op West-Indien, inden vrede metten coninck van Spaignen

Willem Usselincx 1608

Services

Reference details