book

Het bereysde Oosten door Jo.r Vincent Stochove [...] behelsende de naukeurighe beschrijvinghen vande rijcken [...] Hier by is gevoeght Otthoman, ofte Kort begryp der levens vande Turcksche keysers, tot den jeghenwoordigen Mahomet de IV. door den selven autheur [...]

Vincent De Stochove, Joos vander Meulen Tot Brugghe : ghedruckt by Joos vander Meulen ..., 1681

Services

Reference details