book

Litanien ende kleyn getyden met devote gebeden tot Maria in Schrey-boom op haere droeve ween. Met de beschryvinge der seven ween, aflaeten, regels van het broederschap, ende outheyt van Schrey-boom

P.A.V, H.B.P.P.V.D.A.S.P Tot Gendt Gent] : by Petrus de Goesin, 1754

Services

Reference details